कल फिर्ता अनुरोध गर्नुहोस्

रेत पिब्बल्स भ्रमणले विशेष पर्यटन ट्राफिक प्याकेजहरू पुरी-बाहुनेश्वरको लागि प्रस्ताव गर्दछ।
प्रस्तावित प्याकेजहरू सूचीबद्ध छन्।

02 रातें पु र एक्सएनमक्स रातें भुबनेश्वर ट्रेवल प्याकेज
02 रातें पु र एक्सएनमक्स रातें भुबनेश्वर
टूर कोड: TR-904
04 NIGHTS / 05 DAYS
2 रातें पु र 1 रात भुवनेश्वर कार भाडा
02 नाइट्स पु र एक्सएनएक्स रात भुवनेश्वर
टूर कोड: TR-903
03 NIGHTS / 04 DAYS
1 रात्रि पुरी र 1 रात भुवनेश्वर कोच भाडा
01 राईट पुरी र एक्सएनएमएक्स रात भुवनेश्वर
टूर कोड: TR-902
02 NIGHTS / 03 DAYS
1 राईट पुरी कार भाडा प्याकेज
 01 रात्रि पुरी
टूर कोड: TR-901
01 रात / 02 दिन

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस